Vedtægter

VEDTÆGTER

Kap. I – Klubben

Kap. II – Formål

Kap. III – Medlemmer

Kap. IV – Ledelsen

           Fra februar 2024 fritages bestyrelsesmedlemmer kontingent for ikke aktive ryttere, mens de sidder i bestyrelse.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 2 juniorer repræsentanter samt en juniorer suppleant. Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer samt juniorer repræsentanten og juniorer suppleanten.

Følgende grupper af mennesker må ikke side i klubbens bestyrelse.

 1. Etablissement ejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet/den selvejende institution.
 2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til.
 3. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænerer.
 4. Ansatte på etablissementet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Behandling af indkommende forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af 2 juniorer repræsentanter og en juniorer suppleant
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

 

Godkendt på generalforsamling den 27. februar 1992

Revideret på ordinær generalforsamling den 27. februar 2024