VANDREPOKALER

Pokalerne uddeles årligt til klubbens generalforsamling. For ovenstående pokaler gælder følgende: Det er kun ekvipagers opnåede placeringer i forbindelse med stævner afholdt af klubber under DRF, der tæller med, såvel på som uden for Samsø, og efter det til enhver tid gældende DRF reglement. Dog vil resultater opnået ved C-stævner bliver ganget med 1,5. Resultater, fra stævner som ikke er afholdt af Samsø Rideklub, indhentes via Equipe, men skriv gerne højderne for B0 runder til klubbens mail, hvis de ikke står der. Kun ryttere der betaler kontingent i Samsø Rideklub kommer i betragtning til klubbens vandrepokaler. Man skal have været medlem af klubben i en måned før resultater tæller med og ikke være i restance. Er man udmeldt pr. 31/12 kommer man ikke i betragtning, selvom man har redet for Samsø Rideklub tidligere på året.

Alle dressurridt til over 65 % bliver ganget op med faktor for sværhedsgrad af klasser (se separat tabel for dette.) Rider man fx en LB1 til 65 %, bliver det ganget med 1,15 = 97,5 point. Rider man en LA1 til 65 % ganges dette med 1,18 = 117 point. Fejlfrie runder fra springklasser giver 3 point uanset metode. Fejlfri omspringning giver yderligere 3 point. Derudover gives point for placering. Dette gives for at belønne ekvipager, der også rider andet end B0 og sløjfeklasser. Ved pointlighed i spring er klassernes sværhedsgrad afgørende, og er det ikke nok, er det den, der har hentet flest point på færrest stævner.

Pointtabel for opnået placering i en klasse. Dressur og spring 1. plads udløser 5 point 2. plads udløser 4 point 3. plads udløser 3 point 4. plads udløser 2 point Øvrige placeringer udløser 1 point Opnås placeringen i klasser, hvor der ikke er mindst 4 deltagere, gives der max. 3 point. (1 point for sejr i en klasse hvor man rider alene, 2 point for sejr i klasse med 2, 3 point, når der er tre i klassen.)

Case: En ekvipage stiller som de eneste op i LB1 i dressur-mesterskabsklasse for ponyer, hvor der i proportionerne står at man skal ride til min. 60 % for at vinde. Ekvipagen får 63 % og opnår derfor ikke point for dressurridt, men får et enkelt point for placering, da de har vundet klassen efter, hvad der stod i proportionerne. Rider de derimod til 65 % fås både point for ridtet (se tabel for point) samt 1 point for placering i procentklasse. Hvis flere ryttere stiller op i dressur, men ingen får 65 %, gives der kun point for placering.

I vandrepokalerne gælder alle resultater fra stævner afholdt af klubber under DRF. Der kan klages over udregningerne senest 14 dage efter uddelingen på generalforsamlingen, hvor udregningerne også bliver offentliggjort. Man kan klage ved på mail at gøre rede for, hvorfor man er uenig, og dette KUN, hvis det har betydning for det endelige resultat. Der medregnes kun 0-runder i spring. I dressur medregnes kun ridt over 65 %, da det er der DRF´s grænse for udklasning går.