VANDREPOKALER

Revideret 1/1 2024

Pokalerne uddeles årligt til klubbens generalforsamling. For ovenstående pokaler gælder følgende: Det er kun ekvipagers opnåede placeringer i forbindelse med stævner afholdt af klubber under DRF, der tæller med, såvel på som uden for Samsø, og efter det til enhver tid gældende DRF reglement. Dog vil resultater opnået ved C-stævner bliver ganget med 1,5. Resultater, fra stævner som ikke er afholdt af Samsø Rideklub, indhentes via Equipe, men tjek om højderne står registreret, hvis det er B0 runder, for ellers tæller de ikke med mm. klubben får besked på mail. Kun ryttere der betaler kontingent i Samsø Rideklub kommer i betragtning til klubbens vandrepokaler. Man skal have været medlem af klubben i en måned før resultater tæller med og ikke være i restance. Er man udmeldt pr. 31/12 kommer man ikke i betragtning, selvom man har redet for Samsø Rideklub tidligere på året.

Der medregnes kun 0-runder i spring. I dressur medregnes kun ridt over 60 %, 

Alle dressurridt til over 60 % bliver ganget op med faktor for sværhedsgrad af klasser (se separat tabel for dette.) Rider man fx en LB1 til 65 %, bliver det divideret med 10 og ganget med 1,5 = 9,75 point. Rider man en LA1 til 65 % ganges dette med 1,8 = 11,05 point.

Fejlfrie runder fra springklasser giver 3 point uanset metode. Fejlfri omspringning giver yderligere 3 point. Derudover gives point for placering. Dette gives for at belønne ekvipager, der også rider andet end B0 og sløjfeklasser. Ved pointlighed i spring er klassernes sværhedsgrad afgørende, og er det ikke nok, er det den, der har hentet flest point på færrest stævner.

I vandrepokalerne gælder alle resultater fra stævner afholdt af klubber under DRF. Der kan klages over udregningerne senest 14 dage efter uddelingen på generalforsamlingen, hvor udregningerne også bliver offentliggjort. Man kan klage ved på mail at gøre rede for, hvorfor man er uenig, og dette KUN, hvis det har betydning for det endelige resultat.