Opstaldning på Kildekjær er inkl. ud- og indluk på fold, morgen og aftenfodring mandag til fredag middag samt fri adgang til ridehuset. Der skal tilkøbes enten halm eller piller til boksen. 

Derudover kan der tilkøbes pasning af box fra mandag til fredag middag, dækken/grime/klokker af og på samt foder/hø/wrap.  

Som opstalder deltager man i weekend-turnusordning, samt ved Mettes ferie, med pasning af alle hestene på Kildekær sammen med de andre opstaldere. Dette aftales på staldmøder i løbet af året.

Fold 
Ved opstaldning får man tildelt en fold. Man er selv ansvarlig for at holde folden, som bla. indebærer at slå græsset under hegnet, veligeholde vandbaljer, samt lave hegn, hvis det trænger. Har man brug for hjælp til dette, er man velkommen til at spørge Mette eller en af bestyrelsesmedlemmerne. Hegn er også altid på arbejdsdagene. 

Da alt, udover staldarbejdet og undervisningen, drives på frivillig basis, forventes det, at alle opstaldere giver en hjælpende hånd på diverse arbejdsdage ca. 2 - 4 gange om året.