Out- regler

Der rides efter DRF´s Out-regler.

Man kan ikke blive udelukket af B0-klasser elelr sløjfeklasser.


Spring pony: Man udelukkes, når man har vundet en klasse i den pågældende højde eller højere sværhedsgrad 8 gange med 0 fejl og/eller været placeret 8 gange i højere sværhedsgrad med 0 fejl.
Spring hest: Man udelukkes, når man har vundet en klasse i den pågældende højde eller højere sværhedsgrad 6 gange med 0 fejl og/eller været placeret 6 gange i højere sværhedsgrad med 0 fejl.

Dressur (pr.1.1.2024)
OUT-regler finder ikke anvendelse ved A-, B- og C-stævner (undtaget herfor er D-klasser ved Cstævner). OUT-regler må ikke lempes, men kan skærpes. Ved cups, mesterskaber og lign. kan OUTreglerne lempes eller skærpes efter tilladelse fra distriktet – se desuden Fælles Bestemmelser punkt 60.5 ”Skærpede udelukkelseskriterier”. Skal benyttes ved D-stævner og D-klasser i sværhedsgrad 0-2, og kan valgfrit benyttes ved E-stævner og E-klasser.

OUT-regler alle klasser: Ekvipagen har i det pågældende program samt højere programmer samlet 5 resultater med minimum 68,000 %

Case: En ekvipage har 3 resultater med 69 % i LC1 og 2 resultateri LC2 med 69 %. Det giver samlet 5 resultater over 68%, og ekvipagen er derfor udklasset af LC1, men må godt starte LC2. Resultater opnået til R-stævner tæller ikke med i OUT-reglerne. Resultater opnået ved E-stævner er ikke gældende for OUT-regler ved D-stævner. 

Særlige udelukkelser ved D-stævner Ryttere på hest, der indenfor kvalifikationsperioden har været til start ved B-stævner i sværhedsgrad 3 eller højere og/eller har opnået placering i sværhedsgrad 3 eller højere ved C-stævne, er udelukket fra start ved D-stævner. Ryttere på pony, der indenfor kvalifikationsperioden har været til start ved B-stævner i sværhedsgrad 4 eller højere og/eller har opnået placering i sværhedsgrad 4 eller højere ved C-stævne, er udelukket fra start ved D-stævner. Udelukkelsen gælder ikke D-klasser ved C-stævner. Kan afviges ved afvikling af klubmesterskaber på D-niveau