Medlem

KONTINGENTER

Kontingent opkræves årligt den 1. februar.  
Denne pris for kontingent er vedtaget på generalforsamling 27. februar 2023.   Medlemskabet skal opsiges en måned før opkrævningsdato. 
Man skal være medlem af klubben for at opstalde, ride på hold og have parter på elevhestene. 
Nye medlemmer opkræves kun for de resterende måneder i en periode, mens de, der tidligere har været medlemmer, skal betale fuldt kontingent for perioden, når de genindmelder sig.  
For at deltage i stævner skal man have været medlem af klubben i en måned, inden proportionerne sendes ud, eller købe stævnemedlemskab, som gælder i den weekend stævnet afholdes. Hvis man ikke betaler indenfor betalingsfristen, modtager man en påmindelse, og er den ikke betalt inden for en uge efter påmindelsen, anses man for udmeldt. Er man er i restance kan man ikke deltage i stævner eller stille op for Samsø Rideklub. Nye ryttere på elevholdene kan deltage i stævner fra den dag, de har betalt deres kontingent. 

Samsø Rideklub

Kontingent årligt:
Junior: 350kr 
Senior: 500kr


Stævnemedlemskab:
Junior: 300kr.  
Senior: 400kr. 

 

Samsø hippologisk center