Home-CUP

REGELSÆT HOME-CUP Regelsæt for home-cup blev oprettet i 2018.

Ryttere på Samsø har mulighed for at starte i home-cup, såfremt de er medlem af en rideklub på Samsø under Dansk Rideforbund.

De 4 pokaler gælder både pony og hest, og uddeles efter følgende regelsæt:

  •   En pokal til årets ekvipage i dressur til og med LC3 (kaldet lille dressur-pokal)
  •   En pokal til årets ekvipage i dressur fra og med LB1(kaldet stor dressur-pokal)
  •   En pokal til årets ekvipage i springning til og med LD (kaldet lille spring-pokal)

 En pokal til årets ekvipage i springning fra og med LC (kaldet stor spring-pokal)

Det er de udskrevne propositioner for det enkelte stævne, der er afgørende for, om den enkelte klasse tæller til home-cup. Kun resultater opnået på Samsø tæller med.

home-cup følger kalenderåret, og alle stævner, der afholdes det enkelte år tæller med. Finalerne i home-cup afholdes hvert år af Samsø Rideklub, senest ved udgangen af november måned. I dressur skal det være en dommer, uddannet under Dansk Rideforbund, som dømmer klasserne, og der kan ikke fraviges fra dette krav.

Point-system er følgende:

Springning: 10 point for en fejlfri runde. Får man fejl trækkes disse fra. Alt efter hvad klasse man starter, ganges disse point med følgende koefficient:

LF * med 1 LE * med 2 LD * med 3 LC * med 1 LB * med 2 LA * med 3

Dvs. Rider man en LE og får 8 fejl, har man 2 point, som ganges med 2 = 4 point i alt. Ved pointlighed, tælles flest fejlfrie runder.

Dressur: De % man får, laves om til Point. Får man 64,3% får man altså 6,43 point. Alt efter hvad klasse man starter, ganges disse point med følgende koefficient:

LD 1 & 2 * med 1 LC1 * med 2 LC2 * med 3 LC3 * med 4 LB1 & 2 * med 1 LB3 & LA1 * med 2 LA2 & 3 * med 3 LA4 & 5 * med 4 LA6 & MB0 * med 5

Dvs. Rider man LB3 til 64,3% så får man 6,43 Point. Disse point ganger man med 2 = 12,86 point i alt.

OUT-regler i henhold til Dansk Rideforbund er gældende for ekvipager i home-cup. Regelsættet fastsættes af sponsor og kan revideres en gang årligt i januar måned.

Just another WordPress site